Styrelse/Råd

Ledamöter 

Christian Schwartz, Mölndal Energi
Anna Steen, Sobona
John Nilsson; Sobona
Lars Fischer, Kommunal
Oskar Pettersson, Vision
Ove Rang, Sveriges Ingenjörer

Suppleanter

Thorbjörn Hammerth, Vätterhem
Per Törnvall, Vårljus
Per Nordenstam, Sobona
Valle Karlsson, Seko
Antonio Ropero, Ledarna
Harriet Rehn, Naturvetarna

Revisorer

Mikael Sjölander, aukt revisor

Annelie Elgevi, Vision, förtroendevald revisor
Lars Randerz, Kommunal, förtroendevald revisorsuppleant