Material och anmälan till fonden

Här hittar du material som handlar om Trygghetsfonden.
Arbetsgivare ska logga in för att göra anmälan till trygghetsfonden.

Hur går det till?

När vi fått in din anmälan till fonden kommer vi att ta upp ditt ärende i vår beredargrupp. Din arbetsgivare behöver bifoga kopia på MBL-protokoll och ev. turordningslista från arbetsbristförhandling. Påminn gärna om detta.

När ditt ärende tagits upp i beredargruppen kommer du sedan att få ett beslutsbrev hemsänt där det framgår om du omfattas av Trygghetsfonden eller ej.

När du fått beslutsbrevet har du möjlighet att ta kontakt med handläggare för fonden för upprättande av individuell handlingsplan.

Vill du veta mer

Johan Frisö

Kontakta områdesansvarig

Johan Frisö

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08-452 78 00

E-post: johan.friso@kfs.net