Finansiering & avgifter

KFS- företagens Trygghetsfond finansieras via en årlig avgift från KFS medlemsföretag. Avgiften kan variera från år till annat beroende på till exempel arbetsmarknadsläge och avkastning på fondportföljen.


Avgift till KFS-företagens Trygghetsfond

Styrelsen beslutade i november 2018 att avgiften för 2019 är oförändrad 0,25 % av företagets lönesumma. Denna avgift gäller för nytillkomna företag; det innebär att full avgift ska erläggas för de första tolv månaderna.

Medlemsföretag sedan tidigare ges avgiftsbefrielse för 2019, avgiften för dessa medlemsföretag blir således noll. 

Vill du veta mer

Johan Frisö

Kontakta områdesansvarig

Johan Frisö

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08-452 78 00

E-post: johan.friso@kfs.net