Beredargrupp

Ledamöter och suppleanter

 

Ordinarie

Eva Wing, Eskilstuna kommunfastigheter
Cecilia Tazewell, Sobona
Peter Beckman, Svealandstrafiken AB
Annica Jansson, Kommunal
Jan-Olov Olsson, Vision
Sam Najafian, Sveriges Ingenjörer


Suppleanter

Ida Öhrmalm, Vårljus
Maria Appel, Roslagsvatten AB
Caroline di Paolo, Norrenergi AB
Antonio Ropero, Ledarna
Christer Karlsson, Seko
Maria Rautpalo, Jusek


Verksamhetsansvarig

Johan Frisö