Trygghetsfonden

KFS- företagens Trygghetsfond är till för att hjälpa med råd och stöd vid omställningsarbete på grund av arbetsbrist i KFS företagen. På så sätt blir detta också ett stöd för dig som blir uppsagd eller riskerar att bli uppsagd. Målet med Trygghetsfondens arbete är att du som anställd ska hitta en ny sysselsättning. Vårt stöd kan ses som "hjälp till självhjälp". Detta kan ske dels genom ekonomiskt stöd, dels genom personlig rådgivning.

Vilka omfattas av Trygghetsavtalet?


KFS Trygghetsavtal omfattar i stort sett alla fast anställda med en anställningstid på minst ett år och en arbetstid på över 16 timmar per vecka. Det finns några undantag även om ovanstående krav är uppfyllda och det är VD i företaget, yrkesgruppen personliga assistenter, anställda vid länsmuseer samt ytterligare några undantagna företag.

Den som får ett skäligt erbjudande om att övergå till eller få arbete hos ny arbetsgivare men motsätter sig detta omfattas dock inte av avtalet. Detsamma gäller den som får ett skäligt omplaceringserbjudande och tackar nej till det.


Kontakt med Trygghetsfonden

Risk för arbetsbristuppsägningar ska alltid anmälas till Trygghetsfonden. Ju tidigare vi blir kontaktade desto bättre. Det är den lokala arbetsgivarens ansvar att kontakta Trygghetsfonden innan några lösningar är bestämda. I många omstruktureringar finns det ofta alternativ.Samarbete för lösningar


Ta kontakt med Trygghetsfondens handläggare så snart ni planerar förändringar som minskar antalet anställda. Tillsammans får Trygghetsfond och lokala parter möta verkligheten och alternativen för både företag och anställda.


Samarbete innan det händer


Vi tror att ju tidigare man kan angripa problemen, desto fler lösningar kan man hitta. Varje dag är värdefull. I det gemensamma arbetet kan vi kanske hitta alternativa arbeten, interna utbildningar, outplacement eller andra intressanta lösningar. Det viktiga är att vi kommer igång med arbetet. Trots detta kanske vi ändå tvingas konstatera att uppsägningar blir ofrånkomliga. Då har vi i alla fall en bra bild av situationen och kan snabbt börja jobba konstruktivt.