Så jobbar vi

KFS- företagens Trygghetsfond är till för att hjälpa med råd och stöd vid omställningsarbete när du som arbetsgivare i ett KFS företag står inför en arbetsbristsituation.

Målet med Trygghetsfondens arbete är att i första hand förebygga övertalighetsproblem där så är möjligt. I andra hand hjälpa uppsagda till ny sysselsättning så snart det är möjligt. Vårt stöd kan ses som "hjälp till självhjälp". Detta kan ske dels genom ekonomiskt stöd, dels genom personlig rådgivning.

Vilka omfattas av Trygghetsavtalet?

KFS Trygghetsavtal omfattar i stort sett alla fast anställda med en anställningstid på minst ett år och en arbetstid på över 16 timmar per vecka. Det finns några undantag även om ovanstående krav är uppfyllda och det är VD i företaget, yrkesgruppen personliga assistenter, anställda vid länsmuseer samt ytterligare några undantagna företag.

Den som får ett skäligt erbjudande om att övergå till eller få arbete hos ny arbetsgivare men motsätter sig detta omfattas dock inte av avtalet. Detsamma gäller den som får ett skäligt omplaceringserbjudande.