Så jobbar vi

KFS- företagens Trygghetsfond är till för att hjälpa med råd och stöd vid omställningsarbete om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, ohälsa och arbetar i ett Sobona Företag som tidigare tillhört KFS .

Målet med Trygghetsfondens arbete är att du som anställd ska hitta en ny sysselsättning. Vårt stöd kan ses som "hjälp till självhjälp". Detta kan ske dels genom personlig rådgivning och coaching, andra aktiva åtgärder och dels genom ekonomiskt stöd. Det är viktigt att du som blivit uppsagd är aktiv.

Vilka omfattas av Trygghetsavtalet?

KFS Trygghetsavtal omfattar i stort sett alla fast anställda med en anställningstid på minst ett år och en arbetstid på över 16 timmar per vecka. Det finns några undantag även om ovanstående krav är uppfyllda och det är VD i företaget, yrkesgruppen personliga assistenter, anställda vid länsmuseer samt ytterligare några undantagna företag.

Den som får ett skäligt erbjudande om omplacering eller ett erbjudande om att övergå till eller få arbete hos ny arbetsgivare men motsätter sig detta omfattas dock inte av avtalet.

 

Samarbete när det händer

Erfarenheten har lärt oss att ju tidigare man kan angripa problemen, desto fler lösningar kan man hitta. Varje dag är värdefull. Du kan när som helst ta kontakt med Rådgivaren på KFS-företagens Trygghetsfond för att få stöd och råd.

 

Hur går det till att anmäla sig till fonden?

När du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist skall din arbetsgivare skicka en anmälan till KFS-företagens Trygghetsfond. Anmälan ska fyllas i av både din arbetsgivare och av dig. Med din underskrift så medger du att Trygghetsfonden får hantera dina personuppgifter. När vi fått in alla uppgifter tas ditt ärende upp i vår beredargrupp. Efter mötet får du ett beslutsbrev hemsänt där det framgår om du omfattas av KFS-företagens Trygghetsfond. Du kan sedan kontakta Rådgivaren för fonden och diskutera din framtid.