Stödåtgärder

KFS-företagens Trygghetsfond utgår från individens behov och vi tar tillsammans fram en individuell handlingsplan. Målet är att hitta en ny sysselsättning så snart det är möjligt.

När din anställning upphör

Riskerar du att bli arbetslös eller har du blivit uppsagd ska du så snart som möjligt anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen.

Din första arbetslösa dag ska du också besöka Arbetsförmedlingen och anmäla dig till din a-kassa. 

Avgångsersättning (AGE)

AGE är en utfyllnad på din a-kasseersättning. AGE-ersättningen följer a-kassans regler. Du som har lön över a-kassetaket kan få utfyllnaden. Detta förutsätter att du samtidigt har rätt till a-kasseersättning. För att vara berättigad till AGE-ersättning måste du förutom att vara uppsagd på grund av arbetsbrist ha arbetat minst fyra år i ett av våra medlemsföretag, eller varit anställd hos en annan arbetsgivare som varit ansluten till Fastigos Trygghetsråd och även där blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Sjukdom, tillfällig anställning eller utbetalning av avgångsvederlag innebär att AGE-ersättningen flyttas fram motsvarande tid. Vid deltidsarbetslöshet kan du få AGE på deltid, förutsatt att din totala inkomst överstiger lönetaket för a-kassa.

Starta eget

Planerar du att starta en egen verksamhet har du möjlighet att ansöka om ett näringsbidrag som täcker en del inköp du behöver göra för att komma igång med din verksamhet. Prata också med Arbetsförmedlingen. De kan eventuellt erbjuda ett så kallat aktivitetsstöd.

Löneutfyllnad

Får du ett nytt arbete med lägre lön kan du ansöka om löneutfyllnad under en övergångsperiod. 

Utbildningsstöd

Har du behov av en vidareutbildning, praktik eller kanske utbildning till ett helt nytt yrke som ökar din anställningsbarhet kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Trygghetsfonden. Kontakta rådgivaren och diskutera dina planer.