Projekt

Ta kontakt med Trygghetsfondens handläggare så snart ni planerar förändringar som minskar antalet anställda. Tillsammans får Trygghetsfonden och lokala parter möta verkligheten och alternativen för både företag och anställda.

Vi tror att ju tidigare man kan angripa problemen, desto fler lösningar kan man hitta. Kan vi hjälpas åt att verka för att anställda får nytt arbete utan att arbetslöshet uppstår är mycket vunnet.

Företrädesvis bedrivs förebyggande arbete i projektform, där fonden kan ge bidrag till finansiering. Eftersom varje situation är unik, måste projekten utformas i nära samarbete mellan fonden och berört företag.