Arbetsgivare

Här kan du som arbetsgivare hitta information om hur vi jobbar, hur vi kan hjälpa till vid övertalighetssituationer och hur vi kan samarbeta i ett tidigt stadium vid övertalighetsproblem.